0 (312) 970 20 34

Yönetmelikte Değişiklik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Leave a comment