0 (312) 970 20 34

Yönetim Kurulu

ENERJİ HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

 

Av. Süleyman BOŞÇA

Başkan

BOSCA Hukuk Bürosu kurucu ve yönetici ortağı olan Süleyman Boşça, 2001 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Özel Hukuk alanında Yüksek Lisansını tamamlayan Boşça Enerji Hukuku alanında doktorasına devam etmektedir. 2005 yılında Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Enerji Hukuku Sertifika Programını başarıyla tamamlamıştır. Süleyman Boşça enerji hukuku alanında birçok ulusal ve uluslararası toplantı ve sempozyumlarda bildiriler sunmuş ve bu alanda dersler vermiştir. Enerji sektöründe enerji tedarik sözleşmelerinden EPC sözleşmelerine kadar birçok sözleşmenin hazırlanmasında, müzakere edilmesinde, yönetilmesinde ve uyuşmazlıkların çözümü sürecinde etkin rol almıştır. Halen Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı, Enerji Verimliliği Derneği Ankara Şubesi Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika Koordinatör Başkan Yardımcısı ve DEİK Türkiye – Seyşeller İş Konseyi Başkanı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ve ve African Energy Chamber üyesidir. Başta enerji hukuku olmak üzere, ticaret ve şirketler hukuku, birleşme ve devralma işlemleri, proje finansmanı, spor hukuku, kamu ihale sözleşmeleri ve hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarında deneyim sahibidir.


Prof. Dr. İBRAHİM ERMENEK

Başkan Yardımcısı

İbrahim ERMENEK, 1976 yılında Silifke’de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Usul – İcra ve İflas Hukuku Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak meslek hayatına atıldı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2001 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında doktorasını tamamladı. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2010 yılında Yardımcı Doçent, 2015 yılında Doçent unvanını aldı. Halen aynı üniversitenin Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü ve Medeni Usul – İcra ve İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Ermenek, aynı zamanda kurucusu olduğu Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsünün 2010 yılına kadar genel sekreterliğini yürütmüş olup, şu anda Enstitünün Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Av. Mehmet YILMAZER

Yönetim Kurulu Üyesi

2004 yılından itibaren aktif olarak avukatlık yapan Mehmet Yılmazer, 2010 yılında King’s College London’da Competition Law programında yüksek lisansını tamamlayarak LL.M diplomasını almıştır. Türkiye’nin önde gelen enerji şirketleri olan AKFEL, TREDAŞ ve ÇALIK Holding’in bünyesinde hukuk direktörü olarak çalışmış olan Mehmet Yılmazer, İÇTAŞ’ın hukuk direktörü olarak Türkiye için önemli Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapım projesinde de çalışmıştır. Kurumsal avukatlık kariyerini bırakarak Ankara’da Yılmazer Avukatlık ve Danışmanlık’ı kuran Mehmet Yılmazer, Türkiye için önem arz eden bir diğer proje olan Fatih Sondaj Gemisi’nin S&P sözleşme müzakerelerinde aktif olarak danışmanlık hizmeti sağlamış, daha sonra ise dünyanın en geniş kapasiteli FSRU gemisinin charter sözleşmesinin hazırlığında hukuki danışmanlık sağlamıştır.  Yılmazer Avukatlık ve Danışmanlık çatısı altında kurmuş olduğu ekiple beraber, enerji alanında faaliyet gösteren kurumsal şirketlere doğal gaz ve elektrik piyasası düzenlemeleri, şirketler hukuku, rekabet hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku ve girişim hukuku üzerine danışmanlık vermeye devam eden Mehmet Yılmazer, profesyonel düzeyde İngilizce ve başlangıç seviyesinde Rusça bilmektedir.


Cengiz GÜNEŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

1995 yılından beri enerji ve altyapı sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapan Güneş, çeşitli yap işlet, yap işlet devret, işletme hakkı devri ve entegre altyapı projeleri ile maden yatırımlarının fizibilite ve/veya fizibilite değerlendirme, kuruluş yeri seçimi, özelleştirme ve proje ve sözleşme yönetimi çalışmalarında bulunmuştur. Halen enerji ve altyapı projelerine yönelik yatırım danışmanlığı yapmakta ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans düzeyinde Enerji Finansmanı, Sabancı Üniversitesinde yüksek lisans düzeyinde Enerji Hukuku ve regülasyon konusunda dersler vermektedir. Enerji sektörü üzerine yayınlanmış çok sayıda makale ve söyleşisi bulunan Güneş’ in, İmtiyazlı Şirketler, Yap İşlet, Yap İşlet Devret ve İşletme Hakkı Devirlerinde Vergi Uygulamaları, Enerji ve Altyapı Yatırım Modelleri, Tüm Yönleri ile Elektrik Piyasası Uygulamaları, Elektrik Piyasasında Ticari Uygulamalar, konularında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Elektrik sektöründe fiyat tahmin modelleri, piyasa simülasyonu, üretim planlama, portföy optimizasyonu, elektrik ticareti, yenilenebilir enerji, teşvik uygulamaları, özelleştirme ve regülasyon, sözleşme yönetimi başlıca alanlarıdır. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesidir. TOBB Enerji Meclisi kurucu üyesidir.

 


Av. Dr. Zuhal BEREKET BAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Zuhal Bereket Baş, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olmuş ve 1993 yılında  Danıştay 10. Dairesi’nde Tetkik Hâkimi olarak göreve başlamıştır. 1999-2000 yılları arasında Danıştay nezdinde görev yaptığı dönemde, “Fransız Danıştay’ı ve Paris İdare Mahkemesi’ne Türk Danıştay’ını temsilen hâkimlik ve araştırma” yapmak üzere Paris’te görev yapmıştır. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisans derecesini “Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay” başlıklı  tezi ile tamamlamıştır. 2002 yılında ise “İdarenin Kusursuz Sorumluluğu” adlı tezi ile aynı bölümde doktora derecesini almıştır. 2005 yılında Danıştay 5. Dairesi’nde Tetkik Hâkimliği yapmakta iken görevden ayrılarak Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. 2005 ila 2011 yılları arasında Bulut Hukuk Bürosu’nun yönetici ortağı olarak görev yapmasını takiben Eylül/2011’de Vizyon Hukuk Bürosunu kurmuş olup halen Vizyon Hukuk Bürosunda Kurucu/Yönetici Ortak olarak çalışmaya devam etmektedir. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesidir.


Metin AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

2015 Aralık ayından itibaren Kayseri Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (KEPSAŞ) Direktörlüğünü yürüten Metin Aydın, 1991 yılında Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Mili Savunma Bakanlığı Ankara İnşaat Emlak Başkanlığında kontrol mühendisi olarak askerlik görevini yaptıktan sonra 1997 yılına kadar serbest mühendis olarak çalışmıştır. Bunu takiben 1997 ila 2007 yılları arasında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Amasya Müessese Müdürlüğü ve TEDAŞ Genel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde;  2007 ila 2015 yılları arasında  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’nde (PMUM) Gün Öncesi Piyasası Müdürlüğünde Teknik Şef olarak ve 2015 Haziran ayından itibaren KEPSAŞ Ankara Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Yurtiçi ve yurt dışında gerçekleştirilen elektrik piyasası ile ilgili birçok programda katılımcı ve eğitimci olarak yer almıştır. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesidir.


Av. Mert KARAMUSTAFAOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Mert Karamustafaoğlu 1999 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olarak, Rekabet Kurumunda rekabet uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Çalışma hayatının 15 yılını Rekabet Kurumu’nda uzman, uzman yardımcısı ve başuzman pozisyonlarında geçiren Karamustafaoğlu, özellikle elektrik, akaryakıt, doğalgaz, madencilik sektörlerindeki özelleştirmelerde ve her türlü rekabet hukuku incelemelerinde aktif olarak yer almıştır. Ayrıca Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen mevzuat çalışmalarında ve eğitim faaliyetlerinde de sık sık görev alan Mert Karamustafaoğlu, bu kapsamda, rekabet hukukuna ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması, hizmet içi eğitimin verilmesi ve sertifikalı staj programları süreçlerine katılmıştır. 2010 yılında Berlin’de yer alan Freie Universität’de hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mert Karamustafaoğlu halen aynı üniversitede enerji ve rekabet hukuku alanında doktora yapmaktadır. Çeşitli bilimsel toplantılarda başta rekabet hukuku olmak üzere enerji hukuku ve tüketici hukuku gibi alanlarda tebliğler sunmuş olan Mert Karamustafaoğlu, ayrıca üniversiteler ve diğer kuruluşlarca düzenlenen birçok rekabet hukuku eğitim programı kapsamında eğitmen olarak çalışmaktadır.

 


Av. Ecem SÜSOY UYGUN

Yönetim Kurulu Üyesi

2012 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Uygun 2017 yılında Freie Universität Berlin’de hukuk alanındaki yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Özellikle, birleşme ve devralma işlemleri, genel kurumsal danışmanlık, rekabet hukuku ve kişisel verilerin korunması mevzuatı üzerinde çalışan Süsoy Uygun, Avrupa, Güney Amerika ve Türkiye’de gerçekleşen çeşitli birleşme ve devralma projelerinde yer almıştır. Bunlara ek olarak, başta elektrik dağıtım sektörü gelmek üzere geniş sektörel konularda antitröst ve ticari düzenlemelere ilişkin danışmanlık vermektedir. Rekabet hukuku, enerji hukuku ve kişisel verilerin korunması gibi alanlarda eğitimler ve tebliğler vermiş olan Süsoy Uygun, İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyonu yürütme kurulu üyesidir. Av. Ecem Süsoy Uygun İngilizce ve Fransızca bilmektedir.


Av. Mehmet Suat KAYIKÇI

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Suat Kayıkçı 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra 2011 yılında Queen Mary, University of London’da Çevre ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Avukatlık stajını Ankara Barosunda tamamladıktan sonra Çevre Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Kayıkçı, Eylül 2004’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda uzman yardımcılığı görevine başlamış, Ocak 2008’de Enerji Uzmanı olarak atanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 2014 yılında ayrılan Kayıkçı kariyerine serbest avukat olarak devam etmek üzere LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunun kurucu ortakları arasında yer almıştır. Enerji hukuku alanındaki önde gelen sertifika programları başta olmak üzere birçok platformda eğitici ve konuşmacı olarak da sunumlar yapan Kayıkçı’nın, Petrol Piyasası Hukuku isimli bir kitabı, enerji alanındaki çeşitli dergilerde yayımlanmış̧ makaleleri ve değerlendirme yazıları bulunmaktadır. Kayıkçı, İngilizceyi akıcı olarak ve akademik düzeyde kullanmaktadır.


Av. Arsin DEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

DEMİR&DEMİR hukuk bürosu kurucusu Arsin Demir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden 1999 yılında mezun olmuş olup İzmir Barosu’na kayıtlı bulunmaktadır. Enerji Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Çevre Hukuku, İş Hukuku gibi ihtisaslaştığı alanlarda birçok kurumsal şirkete hukuki hizmet vermektedir. Şu ana kadar, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine dair birçok projede hukuki hizmet vermiş olup , Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi Metoroloji ve Hukuk Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Günleri, Uluslararası Çevre ve Enerji Konferansı, Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı, İzmir Barosu Enerji Hukuku Paneli, Biogaz Enerji ve Çevre Konferansı gibi birçok etkinlikte konuşmacı olarak yer almıştır. Verimder – Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği’ ne hukuki danışmanlık vermekte Çevreci Enerji Derneği Hukuk Koordinatörü, Tarım Hukuku Derneği Başkanı,  Uluslararası Turizm Derneği Başkan Yardımcısı ve Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.


 

Av. İlker Fatih KIL

Yönetim Kurulu Üyesi

2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan İlker Fatih Kıl, 2003 yılında aynı fakültede idare hukuku yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır. 2008 yılında Michigan State University’de Enerji ve Regülasyon eğitimini başarıyla tamamlamış olup daha sonra, 2013 yılında Dickinson School of Law, Pennstate University’de Uluslararası Ticaret ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmış ve halen Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde özel hukuk alanında doktora çalışmalarını devam ettirmektedir. Şubat 2006’da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda çalışmaya başlayıp, Ocak 2009 yılında “Türk Akaryakıt Piyasasında Dağıtım Şirketleri ile Bayiler Arasında Uygulanan Tek Elden Satın Alma Sözleşmeleri,” başlıklı uzmanlık tezini hazırlayarak Enerji Uzmanı olmuştur. Enerji hukukunda idari yaptırımlar, enerji hukuku sözleşmeleri ile rekabet ve regülasyon hukuku konularında çalışmalarını yoğunlaştıran, enerji hukuku alanında hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve çok sayıda yazısı bulunan İlker Fatih KIL, enerji hukuku alanında çeşitli eğitim programlarına eğitici olarak katkı sağlamaktadır.