0 (312) 970 20 34
info@enerjihukuku.org.tr

Yönetim Kurulu

ENERJİ HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Av. Süleyman BOŞÇA

Başkan

Süleyman BOŞÇA, BOSCA Hukuk Bürosunda kurucu ortak olarak çalışmaktadır. 2002 yılında Ankara Barosuna kayıt olmuştur. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Enerji Hukuku Sertifika Programını başarıyla tamamlamıştır. “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Mevzuat Değişikliklerinin Yatırımlara Etkisi ve Hukuki Uyuşmazlıklar”, “Hes Projelerinde Çed Süreci ve İptal Davaları”, “RES’lerde Lisanssız Üretim ve EPC Sözleşmeleri” “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Risk Kavramı ve Hukuki Riskler” ve “Rekabet Kurumu Sektör Raporu Işığında Elektrik Sektöründe Rekabet” konularında uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuş, bir çok ulusal ve uluslararası konferansta moderatörlük yapmıştır. Halen Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Enerji İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Verimliliği Derneği Ankara Şubesi Başkanı, Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği Denetim Kurulu Başkanı ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir. Başta enerji hukuku olmak üzere, ticaret ve şirketler hukuku, birleşme ve devralma işlemleri, proje finansmanı, spor hukuku, kamu ihale sözleşmeleri ve hukuku, fikri mülkiyet alanlarında deneyim sahibidir.

 

Doç. Dr. İBRAHİM ERMENEK

Başkan Yardımcısı

 

İbrahim Ermenek, 1976 yılında Silifke’de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Usul – İcra ve İflas Hukuku Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak meslek hayatına atıldı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2001 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında doktorasını tamamladı. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2010 yılında Yardımcı Doçent, 2015 yılında Doçent unvanını aldı. Halen aynı üniversitenin Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü ve Medeni Usul – İcra ve İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Ermenek, aynı zamanda kurucusu olduğu Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsünün 2010 yılına kadar genel sekreterliğini yürütmüş olup, şu anda Enstitünün Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Av. Mehmet YILMAZER

Yönetim Kurulu Üyesi

 

2004-2009 tarihleri arasında  Ankara’da Demirhan/Yılmazer Hukuk Bürosunda kurucu ortak olarak çalışmıştır. İlgili büroda çalışma zamanında idare hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, emlak hukuku ve kriminoloji kapsamında çalışmalar ve taslak dilekçe hazırlamıştır.  Ayrıca bu tarihlerde BOTAŞ’ta  farklı deneyimler elde edinmiştir. 2010 yılında Londra’da SGA Avukatlar Birliğinde Türkiye’yi temsil eden hukukçu olarak görev yapmıştır. 2011-2012 tarihlerinde Çalık Holding Hukuk Müşavirliğini yapmıştır. Danışmanlık yaparken Petrol, Elektrik, Doğa Gücü ve Rüzgar Gücü çerçevesinde Türkiye ve Uluslararası kapsamda çeşitli projelerde yer almıştır. 2012-2013  yıllarında TREDAŞ Hukuk Daire Başkanlığını yapmıştır. Enerji düzenleme hukuku, rekabet hukuku, şirketler hukuku ve kamulaştırma hukukunda danışmanlık yapmıştır.  2013-2015 tarihlerinde AKFEL Holding Anonim Şirketin Hukuk Daire Başkanlığını yaptı. Daire başkanlığını yaparken EPDK’da ve Rekabet Kurulunda M/A ve farklı projelerde yer almıştır.

 

 

Cengiz GÜNEŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

 

1995 yılından beri enerji ve altyapı sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapan GÜNEŞ, çeşitli yap işlet, yap işlet devret, işletme hakkı devri ve entegre altyapı projeleri ile maden yatırımlarının fizibilite ve/veya fizibilite değerlendirme, kuruluş yeri seçimi, özelleştirme ve proje ve sözleşme yönetimi çalışmalarında bulunmuştur. Halen enerji ve altyapı projelerine yönelik yatırım danışmanlığı yapmakta ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans düzeyinde Enerji Finansmanı, Sabancı Üniversitesinde yüksek lisans düzeyinde Enerji Hukuku ve regülasyon konusunda dersler vermektedir. Enerji sektörü üzerine yayınlanmış çok sayıda makale ve söyleşisi bulunan GÜNEŞ’ in, İmtiyazlı Şirketler, Yap İşlet, Yap İşlet Devret ve İşletme Hakkı Devirlerinde Vergi Uygulamaları, Enerji ve Altyapı Yatırım Modelleri, Tüm Yönleri ile Elektrik Piyasası Uygulamaları, Elektrik Piyasasında Ticari Uygulamalar, konularında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Elektrik sektöründe fiyat tahmin modelleri, piyasa simülasyonu, üretim planlama, portföy optimizasyonu, elektrik ticareti, yenilenebilir enerji, teşvik uygulamaları, özelleştirme ve regülasyon, sözleşme yönetimi başlıca alanlarıdır. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesidir. TOBB Enerji Meclisi kurucu üyesidir.

 

Av. Dr. Zuhal Bereket BAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olmuştur.
1990-1991 yıllarında Avukatlık Stajını tamamlamıştır.1991-1993 yıllarında ise hakim adayı olarak İdari Yargı Stajını tamamlamış ve Danıştay 10. Dairesi Tetkik Hakimi olarak göreve başlamıştır.1999-2000 yıllarında Danıştay nezdinde göre yaptığı dönemde, “Fransız Danıştay’ı ve Paris İdare Mahkemesi’ne Türk Danıştay’ını temsilen hakimlik ve araştırma” yapmak üzere Paris’te görev yapmıştır.1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde master derecesini tamamlamış ve “Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay” adlı tezi hazırlamıştır.2002 yılında İdarenin Kusursuz Sorumluluğu” adlı tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde doktora derecesini tamamlamıştır. 2005 yılında Danıştay 5. Dairesi’nde Tetkik Hakimliği yapmakta iken görevden ayrılarak Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır. 2005 yılında Bulut Hukuk Bürosu’nun yönetici ortağı [senior partner] olarak görev yaptıktan sonra Eylül/2011’de ayrılarak Vizyon Hukuk Bürosunu kurmuştur. Eylül 2011 tarihinden bu yana Vizyon Hukuk Bürosunda Kurucu/Yönetici Ortak olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

 

Metin AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında Samsun’un Havza ilçesinde doğdu. 1987 yılınd

Metin Aydın, Elektrik Bölümünden, 1991 yılında da Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. MSB Ankara İnşaat Emlak Başkanlığında kontrol mühendisi olarak askerlik görevini yaptıktan sonra 1997 yılına kadar serbest mühendis olarak çalıştı. 1997 den 2007 yılına kadar TEDAŞ Amasya Müessese Müdürlüğü ve TEDAŞ Genel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde çalıştı.2007 den 2015 yılına kadar TEİAŞ Genel Müdürlüğü Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) da Gün Öncesi Piyasası Müdürlüğünde Teknik Şef olarak görev yaptı. Yurtiçi ve yurt dışında elektrik piyasası ile ilgili programlarda katılımcı ve eğitimci olarak yer aldı. 2015 Haziran ayında KEPSAŞ Ankara Şube Müdürü olarak göreve başladı. Evli ve üç çocuk babasıdır

 

 

Av. Mert KARAMUSTAFAOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

 Mert Karamustafaoğlu 1999 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olarak, Rekabet Kurumunda rekabet uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Çalışma hayatının 15 yılını Rekabet Kurumu’nda uzman, uzman yardımcısı ve başuzman pozisyonlarında geçiren Karamustafaoğlu, özellikle elektrik, akaryakıt, doğalgaz, madencilik sektörlerindeki özelleştirmelerde ve her türlü rekabet hukuku incelemelerinde aktif olarak yer almıştır. Ayrıca Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen mevzuat çalışmalarında ve eğitim faaliyetlerinde de sık sık görev alan Mert Karamustafaoğlu, bu kapsamda, rekabet hukukuna ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması, hizmet içi eğitimin verilmesi ve sertifikalı staj programları süreçlerine katılmıştır.

2010 yılında Berlin’de yer alan Freie Universität’de hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mert Karamustafaoğlu halen aynı üniversitede enerji ve rekabet hukuku alanında doktora yapmaktadır. Çeşitli bilimsel toplantılarda başta rekabet hukuku olmak üzere enerji hukuku ve tüketici hukuku gibi alanlarda tebliğler sunmuş olan Mert Karamustafaoğlu, ayrıca üniversiteler ve diğer kuruluşlarca düzenlenen birçok rekabet hukuku eğitim programı kapsamında eğitmen olarak çalışmaktadır.