0 (312) 970 20 34

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesi İlişkin Yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik taslak yönetmelik hazırlanmıştır. Söz konusu taslak yönetmelik 06.02.2018 tarihine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulmuştur.

http://www.epdk.org.tr/tr/anasayfa