0 (312) 970 20 34

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin Tadil Edilmesine İlişkin Değişiklik Taslağı EPDK Tarafından Görüş ve Önerilere açılmıştır.