0 (312) 970 20 34

Bağlantı

Doğal Gaz Piyasası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde yer alan “İletim lisansı sahibi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, sisteme giriş ve şebeke işleyiş kurallarını da içeren şebeke işleyişine ilişkin düzenlemeleri ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Petrol Gazları Piyasası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun hazırlamış olduğu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yönetmelikte Değişiklik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.