0 (312) 970 20 34

Teclenergy

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındaki son teknolojik gelişmeler ile yerli ve yabancı yatırımcıların enerji sektöründe ihtiyaç duydukları yasal süreçler ve mevzuatlar ile ilgili önemli bir projeyi gerçekleştirmiştir.

Kısa adı TECLENERGY olan “Education Modules’ Development for Technical and Legal Issues in Energy Sector Technologies” projesi Avrupa Birliği Bakanlığı- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2013 yılında kabul edilerek uygulanmaya başlanan bir mesleki eğitim projesidir. Projemizin ana hedefi enerji sektörü paydaşlarının hem enerji yatırımları için hem de enerji sektöründe insan kaynağı yetiştirmelerinin sağlanması için gerek duydukları teknik ve hukuki eğitim modüllerinin oluşturulmasıdır. Bir kitap ve e-öğrenme modülleri olarak da sunulan bu eğitim modülleri Yunanistan, Romanya, Macaristan ve Türkiye’den konusunda uzman kurumlar tarafından hazırlanmıştır.

Ülkemizde enerji sektöründe yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar, akademisyenler, işletme sahipleri ve politika yapıcılar için güncel, güvenilir ve kaliteli bilgi sunan TECLENERGY projesinin çıktılarını yurt dışı ortaklarımızın da hazır bulunacağı bir konferans ile kamuoyuna duyuruyoruz.

Bu konferansa siz değerli basın mensuplarını davet etmek isteriz. Değerli katkılarınızla enerji sektöründeki son teknolojik gelişmeler ile hukuksal düzenlemelerin kamuoyunda bilinirlilik kazanması enerji sektörü için büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca basın bültenine ek olarak aşağıda sizler için projemiz ile ilgili detaylı bilgi sunulmaktadır.

Dünya Enerji Gündemi ve TECLENERGY projesi

Dünyadaki her varlık yaşamak için enerjiye ihtiyaç duyar ve buna ulaşmak için çeşitli yöntem ve araçlar geliştirir.  İnsan da varoluşundan beri yaşamak için enerjiyi kullanmış, dönüştürmüş ve değiştirmiştir. Endüstri devriminden önce, enerji ihtiyaçları günümüze kıyasla çok daha basitti. Öyle ki pişirmek için ateş, deniz ulaşımı için rüzgâr ve basit makineleri çalıştırmak için su yeterliydi. Endüstri devrimi ile kömür kullanımı ve buhar gücünün icadı yeni bir devrim oluşturdu. 1700lü yıllardaki bu keşif ardından hızlı bir şekilde birçok yeni enerji kaynağı da bulunmuştur. Buhar gücü 17. YY’a gelindiğinde lokomotifler, fabrikalar ve tarım alanlarında kullanılıyor ve böylece eskiden kullanılan yöntemlerin aksine daha az maliyet ile daha fazla ürün üretilebiliyordu.  Kömür ise artık binaların ısıtılmasında ve demirin eritilerek çeliğin elde edilmesinde kullanılıyordu. 1800lü yılların sonlarında ise yakıtın yeni bir formu, petrol bulundu ve petrol artık aydınlatma ve sanayide en değerli ve önemli enerji kaynağı haline geldi. Enerji ürünlerindeki bu hızlı ve derin değişim neredeyse 1 yy’e sığmıştır. Enerji ile zaman ters orantılı olarak işlemektedir. Bu da üretimin serileşmesine ve giderek artan bir enerji arzına neden olmaktadır. Teknolojideki hızlı gelişim artan enerji arzına olumlu katkılar sunmaktadır. Ancak enerjinin sonsuz kullanımı ya da kullanılmak istenmesi küresel ısınma gibi çağımızın en büyük sorunlarına yol açan çevresel felaketlere sebep olmaktadır. Artan enerji tüketimi ile doğru orantılı gelişen çevresel felaket zincirleri sebebiyle günümüzde petrol, kömür, doğalgaz gibi geleneksel enerji kaynakları yerine güneş, su, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüş söz konusudur.

Artık sadece fosil yakıtlara dayalı enerji ile modern yaşamın sürdürülebilir olmadığının kanıtlanmasıyla enerji paydaşları enerji ihtiyacını karşılamak üzere farklı yollara başvurmakta ve özellikle yatırımcılar maliyetleri düşük teknolojiler aramaktadırlar. Günümüzde en ekonomik ve en temiz enerji, enerji verimliliğidir. Her geçen gün yeni bir çalışmanın yapıldığı bu alanda yenilikleri takip etmek zorlaşmaktadır. 2013 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı katkılarıyla başlayan Teclenergy projesi ile bu yeni teknolojiler hakkında bilgileri içeren eğitim modülleri oluşturulmuştur. Böylelikle son gelişmeleri içeren teknik modüllerle girişimcilerin enerji yatırımları için gerek duydukları teknolojilere erişimleri kolaylaştırılmıştır. Projemiz Avrupalı yatırımcılara enerjiyi verimli kullanabilecekleri yeni teknolojileri, enerji ihtiyacını hangi kaynaktan nasıl karşılayabileceklerini gösterecek ve Avrupalı yatırımcılara teknik katkıda bulunacaktır. Avrupa’da yatırım yapmak isteyen yatırımcılar mevcut teknolojilerin neler olduğunu projemizle öğrenebileceklerdir. Aynı zamanda bu modüllerle enerji sektöründe teknik personel yetişmesini de sağlanacaktır. Enerji teknolojilerinde yaşanan hızlı yenilikçi gelişmeler konunun finansal-hukuki boyutunu da etkilemektedir. Özellikle enerjiyi çevre faktörüyle birlikte ele aldığımızda yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanımı sürece dâhil olmakta, bu da beraberinde bu yatırımlar için gerekli finansmanın nereden sağlanacağı, yasal sürecin nasıl işleyeceği sorularını akla getirmektedir. Bu nedenle projemizde konunun finansal ve hukuki boyutu da ele alınmıştır. Finansal ve hukuki modüller, Türkiye’de hukuki belirsizliği ortadan kaldırmayı hedeflerken, yerli ve yabancı yatırımcıların rasyonel kararlar almasını sağlayacaktır. Modüller yatırımcıya, mevcut hukuki süreçleri sistemli bir şekilde öğrenme fırsatını sunacaktır. Hazırlanan modüllerin enerji hukuku alanı için de iyi bir eğitim aracı olması planlanmaktadır. Aynı zamanda bu modüller eğitimcilerin ders kaynağı ihtiyacını da giderecektir. Tüm bu bilgiler ışığında projemiz yatırımcıların, sanayicilerin, hukukçuların, enerji paydaşlarının kısaca son kullanıcıların sektörde ihtiyaç duydukları tüm alanlarda insan kaynağı yetişmesini sağlayacaktır. Bu nedenle 5 farklı eğitim modülü son kullanıcıya sunulmuştur. Bu modüller

  1. Enerji verimliliği teknik eğitim modülü,
  2. Yenilenebilir enerji teknik eğitim modülü,
  3. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Yasal Eğitim Modülü,
  4. Enerji Sektöründeki Yasal Süreçler eğitim modülü
  5. Enerji Verimliliğine ve Yenilenebilir Enerji Yatırım Finansmanı eğitim modülü’dür.

Tüm eğitim modülleri TECLENERGY kitabında toplanmıştır. Aynı zamanda tüm eğitim modülleri için www.teclenergy.com adresinde ve sosyal medya uzantılarında eğitim videoları okuyucuya sunulmuştur. 2013 yılında başlayan TECLENERGY projesi 2015 yılının Kasım ayı itibari ile sonlanmış; ancak sunduğu ürünler ile önümüzdeki yıllarda yatırımcıdan teknik personele, öğrencilerden akademisyenlere kadar pek çok kişiye fayda sağlayacaktır.

Projemizin gelecekte ülkemizde enerji sektörünün gelişimine katkı sağlayacak başka projelere ilham ve bilgi kaynağı olmasını dileriz.

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü

Yönetim Kurulu Başkanı

Av. Süleyman BOŞÇA

KİTAPLAR

  1. Teclenergy Türkçe
  2. Teclenergy English

RESİMLER