0 (312) 970 20 34

İŞ ADAMLARI İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ 14 Mayıs İskenderun / 15 Mayıs Antakya

Söz konusu aktivite kapsamında  İş adamları için 1 gün İskenderun 1 gün Antakya’da eğitim düzenlenecektir.

Eğitimin hedefi iş adamlarını iklim dostu yatırımlara yönlendirmek.

Eğitimin başlıkları: Sera gazı salınımlarının doğaya verdiği zararları, iklim değişikliğinin ülkemiz ve dünya için yarattığı tehditin boyutu, ulusal ve yerel düzeydeki iklim değişikliği etkilerinin değerlendirilmesi,  yenilenebilir enerji kullanımının iş adamları için sağlayacağı maddi faydalar, devletin yenilenebilir enerji kullanımına sağladığı sübvansiyonlar ve vergi indirimleri.