0 (312) 970 20 34

İklim Değişikliği Alanında Kapasite Oluşturma Projesi

Projenin ismi: İklim Değişikliği alanında Kapasite oluşturma ve farkındalık yaratma (Sürdürülebilir bir Hatay için)

Projenin Amacı: Projenin temelde 3 ana amacı bulunmaktadır ve bütün aktiviteler bu amaçlar çerçevesinde gruplandırılmıştır:

  • Üniversite öğrencileri ve iş adamları başta olmak üzere herkesin iklim değişikliği konusunda farkındalığının arttırılması,
  • İklim değişikliğine uyumun sağlanması ve değişikliğin etkilerinin azaltılması konusunda somut uygulamalar üretmek,
  • İklim ve çevre konusunda halk arasındaki bilinci arttırmak ve halkın da bu konulardaki (özellikle üniversite öğrencilerinden başlanarak) karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlayarak Hatay’daki iklim riskelerine maruz kalmakta olan insanların savunmasızlığını azaltmak.

Bu amaçlar doğrultusunda, çeşitli çalıştaylar, eğitimler, yeşil icat yarışmaları düzenlenecek;  aynı zamanda Hatay’ın belirli bir bölgesine de güneş/rüzgar enerjisiyle çalışan sokak lambaları kurularak pilot uygulama yapılacaktır.

Projenin yürütücüsü Hatay Büyükşehir Belediyesi; proje ortağı Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü; İskenderun Teknik Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversiteleri ise iştirakçilerdir.

Proje süresi: 15 Ay