0 (312) 970 20 34

Elektrik Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180117.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180117.htm