Elektrik Piyasası Önlisans ve Lisans Eğitimi

Yer : TBB Litai Hotel – Ankara     Tarih: 04.03.2014

Konuşmacılar :

 • Ahmet OCAK (EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanı),
 • Hasan SAY (EPDK Uzmanı),
 • Doç. Dr. Mehmet ÖZDAMAR (Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü),
 • Erdal SARAÇOĞLU (ÇED Genel Müdürlüğü),
 • Av. Mustafa GÜRBÜZ (Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü)

Eğitimde İşlenen Konu Başlıkları

 • Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibariyle Sonuçlandırılmamış Lisans Başvurularının Durumu
 • Önlisans ve Lisans Alma Yükümlülüğü, Lisansa Tabi Faaliyetler
 • Önlisans ve Lisans Başvuru Usulleri ve Önlisans Lisans Başvurularında Teminatlar
 • Önlisans Süresi İçerisinde Tamamlanması Gereken İş ve İşlemler
 • Aynı Yerde Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Yapılan Lisans Başvuruları
 • Önlisansın Tadili, Sona Ermesi, İptali ve Sonuçları
 • Önlisans ve Lisans Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri
 • Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerin Pay Devirleri
 • Önlisans ve Lisans Sahibi Tüzel Kişilerin Birleşme ve Bölünme İşlemleri
 • Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları
 • Kamulaştırma İşlemleri, Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) Uygulamaları
 • Kanunun Geçici 9. Maddesinin Birinci Fıkrası Çerçevesindeki Tüzel Kişilerin Yükümlülükleri
 • İşletmeye Girmemiş veya Girememiş Lisans Başvurularının Durumu