0 (312) 970 20 34

Elektrik Dağıtım Şirketleri Tarafından Kurulan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Standartlaştırılmasına Yönelik Usul ve Esaslar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 22.03.2018 tarihli toplantısında Elektrik Dağıtım Şirketleri Tarafından Kurulan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Standartlaştırılmasına Yönelik Usul ve Esaslar’ı kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.