0 (312) 970 20 34

Doğalgaz İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemeleri

EPDK kurul kararı ile kapasite aşımı ve devir konularda yapılan ŞİD değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıntılar