0 (312) 970 20 34

Doğal Gaz Piyasası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde yer alan “İletim lisansı sahibi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, sisteme giriş ve şebeke işleyiş kurallarını da içeren şebeke işleyişine ilişkin düzenlemeleri ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Leave a comment