Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı ve Doğal Gaz İletim Eğitimi

Yer : City Hotel Ankara     Tarih: 12-13.06.2014

Konuşmacılar :

Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU (Yıldırım Beyazıt Üni. Huk. Fak. Tic. Huk. Anabilim Dalı Öğr. Üyesi)

Hızır Hakan ÜNAL (BOTAŞ – Uzman)