0 (312) 970 20 34

Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Tarafından OSB’lerde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Organize Sanayi Bölgelerinde doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından dağıtım faaliyeti gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar …

20180918-3