0 (312) 970 20 34
info@enerjihukuku.org.tr

Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Tarafından OSB’lerde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar