0 (312) 970 20 34
info@enerjihukuku.org.tr

Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Tarafından OSB’lerde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Organize Sanayi Bölgelerinde doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından dağıtım faaliyeti gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar …

20180918-3