0 (312) 970 20 34

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında EPDK Kurul Kararı (RG:24.07.2020 – 31195) İle Değiştirilen Maddelerine İlişkin Karşılaştırma Tablosu ve Yeşil Enerji Bedeli Tarife Tablosu