0 (312) 970 20 34

Duyurular

YEKA GES-4’te Yarışma Şartlarında Yapılan Değişiklikler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı YEKA GES-4 yarışma şartnamesinde değişiklikler yaptı. Tavan fiyat olarak belirlenen 40 Türk Lirası kuruş/kWh 95 Türk Lirası kuruş/kWh olarak değiştirildi. Firmalara elektriği serbest piyasaya satma hakkı verildi. Elektrik alım fiyatları için belirlenen 5,30 ABD Doları-sent/kWh tavan fiyat uygulaması kaldırıldı. Yatırım inşaat süresi ise 36 aydan 18 aya, .önlisans süresi 24 aydan 22 aya indirildi. 15…

Devamı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1 Mart 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31765 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1- 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Bir fatura döneminde YEKDEM gelirinin YEK toplam bedelinden fazla olması durumunda,…

Devamı

Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1 Mart 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31765 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   MADDE 1- 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin…

Devamı