0 (312) 970 20 34

2018 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

2018 Yılında Petrol, Doğal Gaz, LPG ve Elektrik Piyasalarında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede yayınlanmıştır.http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm