0 (312) 970 20 34

14/05/2018 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı

Bakanlar kurulunca 14.5.2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı kararname ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemelerde gelir vergisi tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir.  Ayrıntılar